Kirjanpidosta vastaa KLT-kirjanpitäjä, jolla on usean vuoden kokemus monipuolisista taloushallinnon tehtävistä. Palkanlaskentatehtävistä vastaa PHT-asiantuntija, joka on suorittanut työoikeuteen ja palkkahallintoon liittyvän lainsäädäntöä ja käytäntöjä käsittävän tutkinnon. Palveluiden hinnat ovat kilpailukykyiset, joten pystymme tarjoamaan aina palvelun optimaalisen hinta-laatusuhteen.


Tilitoimisto Ellax Oy on perustettu vuonna 1995. Taloushallintoliiton auktorisointi on suoritettu vuonna 2005. Tarjoamme asiakkaillemme hyvään tilitoimistotapaan perustuvia asiantuntevia, laadukkaita ja luotettavia tilitoimistopalveluita. Peruspalveluihimme kuuluvat kirjanpidot, tilinpäätökset, veroilmoitukset, alv-palautushakemukset, palkanlaskenta, reskontranpito ja laskutuspalvelut.Tilitoimisto on aina asiakkaan edut turvaava yhteistyökumppani.
Kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinto (KLT) on laskenta-alan ammattilaisen syventävä tutkinto. Tilitoimiston palvelulaadun edellytyksenä on KLT-tutkinnon suorittaminen kirjanpidoista vastaavalta henkilöltä. Säilyttääkseen KLT-kirjansa tutkinnon suorittaneen on vuosittain vastattava riittävän laajoista ja monipuolisista kirjanpitotehtävistä ja osallistuttava vähintään yhteen alan jatkokoulutustilaisuuteen. Taloushallintoliittoon voidaan hyväksyä vain sellainen hakija, joka on suorittanut KLT-tutkinnon.

    Ellax Legal Group
........................................................................................................................
Ellax Oy:n lakiasiaintoimisto erikoistuu yhtiöoikeudellisiin palveluihin. Se on perustanut osakeyhtiöitä vuodesta 2005 alkaen. Lakiasiaintoimistomme palvelee yrittäjiksi aikovia uusia asiakkaita yrityksen perustamisessa ja yritystoiminnan kehittämisessä. Autamme liikeidean ja rahoituksen suunnittelussa, liiketoimintasuunnitelman laadinnassa, yritystoiminnan käynnistämisessä ja kansainvälistymisessä.

Lakiasiaintoimiston tarjoama osakeyhtiön perustamispalvelu sisältää yrityksen perustamisen, asiakirjojen laadinnan, yhtiön ilmoittamisen Kaupparekisteriin, rekisteriotteen saamisen, luovutusjärjestelyt. Kaupparekisteriin rekisteröidyn yrityksen asiakirjapaketti postitetaan asiakkaalle nopealla toimitusajalla.
Ellax Accounting & Audit Group
  >> SOPIMUS

Lähetämme toimeksiantosopimuksen sähköpostitse. Asiakas tutustuu palvelusehtoihin, tulostaa sopimuksen kahtena kappaleena, täydentää, allekirjoittaa ja postittaa meille.

Sopimuksen lisäksi tarvitsemme kopion rekisteriotteesta ja yhtiöjärjestyksestä (osakeyhtiö) tai yhtiösopimuksesta (avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö). Teemme luottopäätöksen muutaman työpäivän sisällä ja palautamme yhden allekorjoitetun sopimuskappaleen asiakkaalle.
  >> PALVELUT

Tilitoimistopalveluja vuodesta 1995
ETUSIVU                           PALVELUT                      IN RUSSIAN                          YHTEYS
  >> HINNAT

Peruskirjanpidon tuntiveloitus 59 € + alv.

Muista palveluista teemme erillisen tarjouksen.
Copyright © 1995 - 2014 Ellax Oy